Издаването на новите лични карти ще започне през 2019 година. Те ще съдържат повече биометрични данни. С тях ще може да се пътува без виза в 169 страни. Новите документи ще са със срок от 10 години.

Новите лични карти няма да са задължителни за издаване през следващата година, а старите лични карти ще важат до крайния си срок.

Освен тях, МВР ще издава и документи за хора, които са осъдени или срещу които се водят дела и имат забрана да напускат страната. С тях ще може да бъде осъществяван по-лесен контрол по границите.


Източник: news.bg