Обществената поръчка е обявена през декември 2023 г. от Агенция “Пътна инфраструктура”. На 6 март тази година са отворени 17 оферти в тръжната процедура. Работата на комисията по оценка на офертите продължава, посочва министър Коритарова.

Избраният изпълнител ще трябва да изготви идеен проект на трасе, което да свърже обхода на гр. Монтана и Софийския околовръстен път. Приблизителната дължина на участъка е 82 км, а проектната скорост е 120 км/ч. Индикативната стойност на обществената поръчка е 6,67 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 365 календарни дни.

Избраният изпълнител в обществената поръчка ще трябва да предложи най-малко две вариантни решения. Финалната част от работата по проекта е изработването на Подробен устройствен план - парцелиран план, с който ще се определят броя, вида и собствеността на земеделските имоти, през които ще минава пътят, както и тяхната площ. След одобрението му от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към министерството на регионалното развитие ще се пристъпи към отчуждителните процедури.

Скоростният път “Монтана-София”, с тунел под прохода “Петрохан”, е ключов за националната и европейската транспортна мрежа. Направлението на път II-81 София-Петрохан-Берковица-Монтана-Лом е най-краткото трасе, но в момента времето за пътуване значително се увеличава заради преминаването през старопланинския проход “Петрохан”. През зимата заради планинския релеф и при влошаване на метеорологичните условия се налага ограничаване на движението, което натоварва трафика по алтернативните пътища.


Източник: trud.bg