Почти 160 млн. евро получават от Брюксел газовият оператор "Булгартрансгаз" и "Електроенергийният системен оператор" (ЕСО) за реализацията на два свои проека, съобщиха от Европейската комисия. По-голямата част от парите са за разширението на газохранилището в Чирен, чийто капацитет трябва да се увеличи от сегашните ефективно използвани 550 млн. куб. м. на 1 млрд. куб. м., пише Mediapool.bg

Парите са от Механизма за свързване на Европа, чиято цел е повишаване на енергийната сигурност и независимост на Европейския съюз от външни доставчици на енергия. Още осем страни-членки получават финансиране за свои проекти по механизма за общо 263 млн. евро.

По-голямата част от парите са за разширението на газохранилището в Чирен. "Булгартрансгаз" започна да прави нови сондажи миналата есен, а ЕК още преди това одобри близо 4 млн. евро за извършване на 3D-сеизмика за бъдещите допълнителни сондажи. Още десет ще бъдат започнали до края на тази година с одобреното сега финансиране. Общият проект на газовия оператор за разширяване на хранилището надхвърля 200 млн. евро.

За строежа на 400-киловатов електропровод между Добруджа и Бургас одобреното финансиране от ЕК е за над 29.8 милиона евро. Това е половината от сумата, необходима за изграждането на близо сто километровия далекопровод, останалите пари ще осигури ЕСО. До шест години обектът трябва да е готов. Той трябва да реши основните инфраструктурни нужди за повишаване преносната способност на електропреносната мрежа и за стабилизиране захранването и напреженията в района на град Варна след извеждането от експлоатация на блоковете в ТЕЦ "Варна".

Реализацията на електропровода ще доведе до подобряване на сигурността на доставките в региона, интегриране на енергията от възобновяеми източници и осигуряване на доставки на електроенергия от вятърните централи, както в района на Добрич, така и към вътрешността на страната.

Електропроводът е част от група проекти от общ интерес за вдигане на преносната способност на междусистемна връзка между България и Румъния” (известна като коридор "Черно море”). Още два далекопровода ще бъдат построен в Румъния за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор “Север – Юг” и за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура.

Източник:Mediapool.bg