Сред останалите артефакти се открояват цялостно запазен профил на култов съд от желязната епоха (I хил. пр. н. е.), великолепен образец на бронзов стилус (писец), сложно профилирано бронзово краче от тоалетно сандъче, керамичен елемент (колело) от детска играчка, най-вероятно конче, оловни тежести от рибарска мрежа и множество фрагменти от домашни подноси, изработени от луксозна червенолакова керамика, разказа доц. д-р Сергей Торбатов.

Любопитство будят също намерените две древноримски сребърни монети - антониан от времето на император Гордиан III и денар от времето на император Каракала, както и дузина билонови и бронзови монети, сечени при управлението на императорите Септимий Север, Гета, Клавдий II Готски и Карин.

Разкопките на "Калето“ ще продължат през октомври, когато на скалния рид ще работи археологът от Регионален исторически музей - Враца Георги Ганецовски. Той проучва праисторическия пласт от развитието на античната и средновековна крепост.