„Министър Ананиев представи проекта на финансовите средства, с които болницата във Враца ще извършва медицинска дейност през 2019 г. По договора с НЗОК близо 900 хил. лв. повече спрямо 2018г., а увеличението на субсидията от Министерство на здравеопазването по реда на наредба 3 е 141 хил. лв.”

Красимир Богданов уточни в публикацията си: "Общо средствата са увеличени с 1 039 400 лв. Предвидените капиталови разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за МБАЛ „Хрсто Ботев“ са в размер на 529 500 лв. Ананиев обеща ремонтите да се извършат скоростно, а в срок не повече от 30 дни, инвазивната кардиология във Враца отново да отвори врати.”

В репликата депутатът е заявил, че ще следи за стриктното изпълнение на гореизложените дейности и е поздравил МС за взетото решение за увеличаване на заплатите на медицинските сестри.