© Държавната агенция за закрила на детето

От 1 януари до 3 март тази година сигналите за дете в риск са 405. За същия период са проведени близо 2100 консултации. Над 1000 деца са потърсили консултация на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД, като повечето обаждания са от момчета. Въпреки че момичетата търсят по-рядко консултантите на телефонната линия, те по-често подават сигнали за дете в риск. Една от основните теми, по които децата се обаждат на НТЛД 116 111, са трудностите, които срещат в общуването както между връстници, така и с възрастните.

„Зад тези близо 6300 обаждания стои нечия история. Често деца, които търсят консултантите на НТЛД имат нужда да бъдат чути и да поговорят с някого. Затова НТЛД е толкова важна и необходима както за тях, така и за екипа на ДАЗД, който полага усилия за постоянното ѝ усъвършенстване и надграждане. Защото НТЛД 116 111 е мястото, където всяко дете и всеки възрастен, загрижен за дете, ще бъде изслушан и ще получи необходимата подкрепа“, каза председателят на ДАЗД Теодора Иванова, цитирана от пресцентъра на агенцията.

Цифрите показват и тревожно покачване на постъпилите сигнали за суицид - 13 и самонараняване - 10. За сравнение за цялата 2023 г. сигналите за суицид са 23.

Данните на ДАЗД показват, че през изминалата 2023 г. обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 са 25 709. От тях 7849 са консултации за оказване на подкрепа, близо 4050 са с деца. В интервю за БТА изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Надя Танева в началото на февруари заяви, че почти 34 000 сигнала са подадени към социалните служби през 2023 г.