© Агенция по заетостта

Служители на Агенция по заетостта посрещнаха в неформална обстановка ученици, младежи, представители на ромския етнос, хора в предпенсионна възраст и т. н., за да провокират техния интерес към пазара на труда и да ги мотивират за активно поведение.

Повечето от срещите бяха организирани извън бюрата по труда и възможно по-близо до места, където хората се чувстват удобно и на своя територия. Експертите представиха информация за подходящи работни места и за услугите на Агенция по заетостта, които институцията може да предложи – за насърчаване на мобилността при търсене и започване на работа и други, насочени към търсещите работа.

Голяма част от участниците в кампанията проявиха жив интерес към възможността за лични разговори със служителите на бюрата по труда, за да могат да споделят своите тревоги и да получат съвет как да увеличат шансовете си за започване на работа. Интерес у тях събудиха представените възможности за придобиване на нови умения и професионална квалификация.

Експертите поканиха своите съграждани да се регистрират в бюрото по труда, за да могат да участват в „Ателие за търсене на работа“, където ще научат как да се представят по най-подходящ начин пред работодател, как да си подготвят автобиография и освен това – да се информират за всички актуални услуги на Агенцията по заетостта.

Национална информационна кампания „Да работиш (е) яко!” е част от проект „Започвам работа – Компонент 1 „Активиране”, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

Агенция по заетостта ще продължи и занапред да организира информационни събития по проекта. Допълнителна информация за тях може да бъде получена в бюрата по труда в страната.

Източник: Агенция по заетостта