Има забрана къде да се продава, именно на територията на училища, детски градини и общежития. Има забрана за употребата му на закрити обществени места. Създадена е организация за проверки на продажбата на райски газ, обясни Хинков. Контролът е възложен на БАБХ. Министерството на здравеопазването е провело редица междуведомствени комисии с компетентните органи.

14 837 броя проверки са извършени от началото на годината на територията на страната. При 35 проверки са установени нарушения. Все още не приключена тази борба на МЗ и институциите употребата на райския газ да бъде приравнена към наркотичните вещества, отчете Хинков, но експертите са категорични, че употребата на райски газ не води до пристрастяване.