Бързата реакция на всички и съпричастността към болката на другите показаха, че можем да бъдем единни и сплотени. Т
ова са споделили близките на Весела Илиева пред служителите от ТП на НОИ във Враца, с молба да информираме гражданите.