„На света има само две достойнства на които можем и трябва да се прекланяме - това са гениалността и искрената доброта” - тази мисъл на големия френски писател Виктор Юго бе пресътворена на сцената в Мездра от таланта и благородството на изпълнителите, приели каузата на Радоцвята като своя.

Така в Мездра вечерта преди Международния ден на жената се превърна във вечер на добротата и благородството. Не случайно само в българската азбука е имало буква "Добро', което само по себе си показва, че българинът знае какво е добро, носи го в душата и сърцето си и е готов винаги да го даде на другите.

Но какво е добротата?! Има ли измерения?! Тази малка думичка обаче съдържа неизмерима сила, богатство и красота. Защото добро е умението и да съпреживяваш, да си състрадателен, да закриляш, да помагаш…

Добро е да обичаш и да прощаваш, да се възхищаваш и да облагородяваш.

Доброто е искрицата божественост, заложена у всеки един човек.

Доброто е птицата, полетът на душата.

Копнежът по красивото и любовта. Доброто е Силата. Светлината.

Доброто не е качество. То е състояние. Мъдрост. Еманация на духа. Същността, която съчетава множество и неизброими добродетели.

Доброто не се измерва с интелект, образование, умения или положение в обществото.

Доброто е съизмеримо единствено с Благородството, Вярата и Любовта. Доброто е... Мъдростта на Душата и Дългът на Сърцето.

Добротата вдъхновява, прави ни по-смели, по-красиви, по-истински…

Цялата тази доброта, сила, мъдрост, вяра, благородство, съпричастност и надежда изпълниха залата на Дома на железничаря с изпълненията на Юри Крумов, Светлин Миланов, Илона Иванова, Гуна Иванова, Илия Луков, Ани Върбанова, Светослав Стойчев, Женският народен хор при Читалище "Просвета", както и в огнените ритми на Национален фолклорен ансамбъл "Българе", Ансамбъл "Хемус" - Враца и виновниците за този празник на добротворството - Ансамбъл "Мездра".

Ръка, която дава - не обеднява. Сърце, което обича - не остарява!

В края на концерта водещата Рени Дакова обяви, че сумата, събрана в помощ на Радоцвята, е 10 182,65 лв. - 7 990 лв. от продадени билети и 2 192,65 лв. от кутиите за дарения, която вече е преведена по сметката на младата жена. Допълнително дарение от 200 лв. направи и Спортен клуб по скукър "Мездра 2013".