© Асоциация за развитие на българския спорт

В старта на програмата, упражненията бяха представени от Ивелина Димитрова – кинезитерапевт и специалист Адаптирана физическа активност и спорт, която е създател на авторска изправителна методика Class4YourBack, a програмата ще бъде реализирана от доказани спортни специалисти от града - Татяна Еленкова и Пламена Чубурова, които ще проведат четири месечната пилотна програма.

През април т.г., в гр. Берковица се проведе обучително събитие, в което здравни и спортни експерти от града се запознаха със спецификите на физическата активност при възрастни. Обучението се проведе в рамките на проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity), съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, чиято цел е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65 годишна възраст, чрез разработване на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група - болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза.

Инициативата се провежда паралелно в пет Европейски държави - България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия, като партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт.

„Социални програми за повишаване на физическата активност на възрастни са изключително необходими в общностите и се радваме, че имаме възможност да проведем програмата HEPA-S в Берковица. Надяваме се тя да послужи за вдъхновение на местните администрации да предоставят подобни услуги, които освен превенция на заболявания и осигуряване на качествен живот на възрастните, е и прекрасна възможност за поддържане на тяхната социализация и активност в обществата ни. Инвестицията в такива програми е инвестиция в здраве и качествен живот, като сравнено с други общински инвестиции в гражданите, тя е със сравнително малка финансова стойност, но води до огромен резултат“ – сподели Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт.