Инициативата се организира съвместно от Областна администрация - Монтана и "Кино 77" в рамките на Приоритет 2 „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз - културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“, Дейност 1 „Събития за популяризирането на Европейското културно многообразие“ от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на страната за ЕС.

Впериода 25-29 ноември 2019 г. жителите и гостите на гр. Монтана ще имат възможността да гледат филмовите продукции "Сърце от любов" и "Солта на земята", както следва:

25.11.2019 от 12:00ч. - „Сърце от любов“,

26.11.2019 от 12:00ч. - „Солта на земята“,

27.11.2019 от 12:00ч. - „Сърце от любов“,

28.11.2019 от 12:00ч. - „Солта на земята“,

29.11.2019 от 12:30ч. - „Солта на земята“.