Щатният специалист към БЧК Юлиян Борисов презентира накратко какви бедствия могат да се случат на територията на областта и страната. Даде примери как трябва да се реагира при настъпило земетресение, наводнение или пожар и каква е ролята на БЧК в подобни тежки ситуации.

Доброволците към Червения кръст оказват доброволна и безкористна помощ при бедствия и критични ситуации. Националните дружества в страната помагат на онези, които се намират в най-голяма беда и се нуждаят от най-бърза помощ.

Гости на лекцията бяха и четирима представители на БЧК Враца, които през октомври 2023 г. се класираха трети в състезание за бедствена готовност, първа помощ и права на възрастните хора, насочено към доброволците в пенсионна възраст 60+. Това бяха Диана Конова, Стефка Нинова, Спасимира Иванова и Мирослав Ангелов, които разказаха за състезанието и знанията за оказване на първа долекарска помощ, които са им помогнали да спечелят престижното място.

Възрастните хора от Зверино получиха теоретични и практически напътствия как да се справят при настъпило бедствено положение и как могат да бъдат полезни на семействата и съседите си в подобни ситуации.

По време на срещата младежите от БМЧК – Зверино демонстрираха пред присъстващите основните стъпки в оказване на първа долекарска помощ.