На сесията присъстваха 35 местни сенатори. От тях 18 гласуваха „за”. Против закриването на длъжността дадоха гласа си 13 съветници и четирима се въздържаха. При този резултат предложението на Банчев не се прие. Всеизвестно е, че има кворум, когато на заседание са повече от половината съветници и общият принцип е, в такива случаи да се гласува. Малцина са обаче гражданите, на които им е известно, че има и квалифицирани мнозинства при гласуване на внесени предложения. В случая, ако 18-те „за „ бяха 19, щеше да има положителен резултат по докладната.

Един глас, беше решаващ по казуса, за които общо при 37 общински съветници, независимо от броя на присъстващите в зала, 19 трябва да са гласували със „за”. Това е така, тъй ката упражняване на правата на Общината в търговските дружества е предмет, при който се гласува с квалифицирано мнозинство и е разписано в точка 9 на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

По смисъла на чл. 27 произнасянията и решенията в такива случаи се взимат с квалифицирано мнозинство т.е. повече от половината от общия брои на съветниците. В крайна сметка длъжността контрольор остана и Банчев не успя да свали Нистеров от нея. Дали тази длъжност е необходима на общинското дружество, за това не стана дума на заседанието.