Целта е да се предостави подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение, както и за повишаване на професионалната квалификация и уменията, в това число и дигиталните умения. Очаква се в обучения да се включат 13 900 заети, отбеляза министър Иванов. Общият бюджет на проекта е в размер на 50 млн. лв., добави той.

С ваучерите заетите ще могат да се включат в обучения за придобиване или повишаване на професионална квалификация, или на квалификация по част от професия. С предоставените от Агенцията по заетостта документи заетите ще могат да преминат и курсове за придобиване на ключови компетентности като общуване на чужд език, STEM умения, дигитални умения за напреднало и високоспециализирано равнище, предприемачество.

Този проект е поредният, с който екипът на Министерството на труда и социалната политика подкрепя, от една страна, възможността хората да повишат своята конкурентоспособност на пазара на труда, което е гаранция за тяхната по-сигурна заетост, а от друга подкрепа бизнеса чрез осигуряването на квалифицирана работна ръка, каза също министър Иванов.

Заявленията за ваучери за обучения ще се подават само чрез електронно заявление тук

След подаване на заявлението кандидатстващият ще получи по електронната поща информация за номера, под който е регистриран в системата на АЗ. При одобрение ще му бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – ще получи мотивиран отговор, уточни министърът.

Допълнителна информация, както и консултация за включване в обученията с ваучери, може да бъде получена във всички бюра по труда в страната.