Събитието ще се проведе на 07.11.2019 г. от 14:00 часа в Младежки дом – Враца. Програмата за събитието включва презентация от 14:00 до 15:00 ч., последвана от отворена сесия за въпроси и отговори и възможност за участие в интервюта за работа от 15:15 до 17:00 ч.

По-подробна информация за публикуваните до момента работни места, може да намерите и на сайта www.eures.bg:

491457 за Монтажник на кухни (100), възнаграждение около 1500€ – 2000 € нето месечно

491458 за Монтажник на кухни/мебели (100), възнаграждение около 1500 € – 2000 € нето (конкретният размер зависи от квалификацията и резултатите)

491459 за Aсистент на главния готвач (1), възнаграждение около 2,000 € месечно преди удръжки

491460 за Помощник в кухня (1), стартово възнаграждение от 1.800€ според опита

491461 за Сервитьор / сервитьорка (1), възнаграждение € 9,25 на час

491462 за Служител с ранг полушеф готвач (1), възнаграждение 2000€ преди удръжки, зависи и от колективния трудов договор

491463 за Персонал за ресторант (8), възнаграждение € 9,25 на час

За повече информация:

ДБТ Враца

тел. 092/621103, 092/625120