Обученията ще се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Целта е до средата на 2026 г. да бъдат обучени 500 000 безработни и заети, а 100 000 души, които са придобили самостоятелно своите дигитални умения, ще могат да се явят на изпит и да ги сертифицират.

Кандидатстването за ваучери ще става единствено чрез подаване на електронно заявление за участие през сайта на Агенцията по заетостта www.az.government.bg. Всеки ще може да избере вида на обучението и доставчика, който го предоставя, както и дали ще учи онлайн или присъствено, обясни Милена Георгиева. На по-късен етап ще се предоставят и ваучери за включване в обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, които ще се финансират по различни проекти на Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР (2021 – 2027 г.) Цветан Спасов допълни, че подкрепа за повишаване на знанията за работещи, безработни и икономически неактивни хора ще бъде предоставена чрез мерките „Дигитални умения“, „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ и „Нови умения“. „Вярваме, че със средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост и Програма "Развитие на човешките ресурси" ще осигурим подкрепа на над 700 000 български граждани и ще им помогнем да бъдат по-конкурентопособни на пазара на труда“, добави той.