"В страната гласуването ще се извърши в 12 418 избирателни секции. Тази цифра може малко да се промени, след като бъдат образувани избирателните секции в лечебни заведения, социални домове и други институции за социални услуги", обясни Нейкова и допълни, че в началото на изборния ден ЦИК ще разполага с актуалната информация за броя на секциите.

"За частичните кметски избори право да гласуват имат общо 90 455 избиратели. От тях 88 882 избиратели имат право да гласуват за кмет на столичния район "Младост", 771 избиратели за кмет на Кметство Грохотно" и 802 избиратели за кмет на кметство Друмево.

Машинно гласуване ще има в 500 секции в различни по големина общини в цялата страна. То е въведено само за избора за президент и вицепрезидент. Гласуването ще е реално, а не експериментално, обясниха от ЦИК. Машините имат преносима памет - данните са криптирани и отиват директно в Информационно обслужване след края на изборния ден.

За нормалното провеждане на машинното гласуване по препоръка на експерти ще бъдат осигурени 150 технически лица в цялата страна, които няма да стоят в секциите, а в сградите на училищата, където се провеждат избори. Те ще осигуряват помощ, ако такава бъде поискана от секционните комисии. Освен това ще бъде осигурена и подмяна на машината при евентуална неизправност. Резервните машини са над 10% - или 70 броя.

На изборите за президент и в националния референдум българите зад граница могат да гласуват в избрана от тях секция в страната на пребиваване в изборния ден, независимо дали са подали предварително заявление за гласуване. Неподалите заявление за гласуване се вписват допълнително в избирателния списък.

Преди да гласуват избирателите попълват декларации по образец, отделно за изборите за президент и вицепрезидент и отделно за референдума, в зависимост от своето намерение.

За да гласува, избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта - само за военнослужещите). Когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува само, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за нов документ за самоличност.

Право да гласуват в президентските избори имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Тези условия важат и за правото на гласуване в националния референдум, като допълнително е уточнено, че трябва да имат постоянен адрес в България към 8 август 2016 г.

Изборният ден започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа в неделя, 6 ноември.

Източник:cross.bg