Припомняме, че поради настъпилата смърт на новоизбрания кмет Николай Николов, частични избори ще има в мездренското село Люти брод. На 4 януари Общинската избирателна комисия – Мездра е уведомила ЦИК за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Люти брод.

Частични избори за кмет ще бъдат насрочени в Паволче, община Враца, област Враца и в село Подгоре, община Макреш, област Видин.

Приемането на документите ще се извършва всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм бул. „Дондуков“, по реда на Решение № 2934-МИ / 11.01.2024 г.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация или допускане в ЦИК на партиите и коалициите за участие в новите избори, насрочени за 10 март 2024 г., е до 17:00 часа на 24 януари 2024 г. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация или допускане в ЦИК на партиите и коалициите за участие в частичните избори, насрочени за 10 март 2024 г., е до 17:00 часа на 3 февруари 2024 г.