Внезапно в Синонската стая се чул силен шум, идващ от небето, съпроводен с вятър. На всички присъстващите се явили огньове, имащи формата на езици. Тогава всички присъстващи в стаята започнали да говорят на различни езици, въпреки че повечето от тях били евреи.

По този начин Светият Дух известил обединението на всички народи и възстановяването на връзката на хората помежду им и с Бога след грехопадението.

Празникът е известен още като Света Троица, защото символизира Трите Лица на Бог – Отец, Син и Свети Дух. Също така е известен още като деня на раждането на Църквата.

Какво се прави на Петдесетница?

На този ден по традиция християните отиват в храма. Отслужват две служби - утринна - Божествена литургия, както и Велика вечерня. Молитвите към Бог на този ден трябва да са придружени с искрена благодарност за всичко.

Две големи забрани

Един от обичаите на празника е свързан със събирането на всички близки на голяма трапеза с вкусна вечеря. Задължително е домакинята да сложи нова покривка - това символизира новото начало и просперитета на дома. На трапезата се слагат ястия с месо, може да се сервира риба, както и млечни продукти, плодове и компот.

Забранено е да се преяжда на този празник, защото това се счита за грях. Също така е забранено да се пие алкохол.

Ореховите листа

Друга традиция е свързана с ореховите листа, които символизират огнените пламъци или езиците над дома на апостолите. Тези листа се разпръскват в църквата преди литургията и след нея вярващите ги отнасят в дома си. На този ден орехови листа се носят и на гробищата. След като на Спасовден душите на мъртвите се прибират, след като са излезли на Великден, на Петдесетница се ходи на гробището. Това се прави рано сутринта като се носи орехова шума.

Тя се разстила на гробовете, за да пази сянка на покойниците. След това се отива на църква и отново се носят орехови листа. Те се разстилат по пода, вярващите коленичат върху тях и си затварят очите. Вярва се, че по този начин те ще имат възможността да видят своите починали близки.