18 април е повод да се привлече общественото внимание във всички страни по света към ценностите на собственото им и общочовешкото културно наследство и да се приобщят нови участници към усилията за опазването на паметниците на културата.

От деветте български обекта в Списъка на културното и природно наследство на ЮНЕСКО, седем са културни паметници – Боянската църква, Мадарския конник, Тракийската гробница в Казанлък, Скалните църкви на село Иваново (Русенско), Древния Несебър, Рилския манастир, Тракийската гробница в село Свещари (Разградско) и два природни – Национален парк „Пирин” и Биосферния резерват „Сребърна”.

В Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО са: Чипровските килими, Нестинарството, Обичаят „Сурва“, Бистришките баби, Събор на народното творчество в Копривщица.

Община Мездра също има немалко паметниците на културата с категория „национално значение“, които фигурират в сайта на Министерство на културата, и заемат достойно място в хилядолетната ни история.

Това са Църквата „Св. Димитър“ в Горна Бешовица, Средновековната крепост „Градище“ - Зверино, Средновековната църква „Св. Георги” и Праисторическото, антично и средновековно селище в Люти брод, Античната и средновековна крепост в Мездра, Средновековната църква „Сз. Никола” в Ослен Криводол, Праисторическата крепост „Мажинград“ в Ребърково, Праисторическото селище „Пещерата – Пещ“ в Старо село, Пещери с графитни рисунки в м. „Говедарника“ и . Църквата „Св. Николай“ в Царевец и Черепишкият манастир.