Въпрос към габровец:
- Какво ще направиш, ако е студено?
- Ще се приближа към печката.
- А, ако е много студено?
- Ще седна по близо до печката.
- А, ако е много, много студено?
- Ще се залепя до печката.
- А, ако е толкова студено, че вече няма на къде?
- Е, тогава вече... ще запаля печката.