Въпреки издадената Заповед от кмета на Мездра – Иван Аспарухов във връзка с провеждането на местните избори, в която бяха упоменати разрешените места за поставяне на плакатите, повечето от партиите, коалициите и инициативните комитети не спазиха правилата за разлепяне на материалите на определените места.

Срокът за премахването им бе 7 (седем) дни след изборния ден.

По закон за нарушителите, които не са отстранили плакатите в определения срок, е предвидена парична глоба.