- Тате, защо един мъж в България може да има само една жена?

- Законът ни пази, синко!