Младеж води в къщи три девойки и пита майка си:
- Мамо, познай коя от тях ми е приятелка?
- Онази от дясно.
- Как позна?
- Още като влязохте, започна да ме дразни!!!