Едно време майка ми казваше "Учи, дъще, за да не работиш, учи дъще, за да не работиш".
И аз уучих, уучих, уучих и ето - сега не работя.