В тази връзка от комуналното предприятие призовават домоуправителите на сградите в режим на етажна собственост да окажат съдействие на служителите на „Чистота“, ангажирани с обработката на входовете, стълбищата, асансьорите и мазетата в жилищните блокове и кооперации, като им осигурят безпрепятствен достъп до въпросните общи части.

Община Мездра благодари на гражданите за проявеното от тях разбиране!