Така от Нови година в област Ямбол ще плащат с 20 на сто повече. Във Враца увеличението е с 13 на сто, в Бургас - с 12 на сто, а в столицата с 9,3%. По-малък е ръстът на цената в Силистра, където сметките ще бъдат с 6,5% по-високи, в Монтана - с 6.4%, в Русе - с 6.2%, в Перник - с 5.8%, в Смолян - 4.5%, в Шумен - с 3%, в Пловдив - с 2.9% и в Кърджали - с 2.8%.

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, в края на всяка календарна година Комисията е задължена да актуализира утвърдените цени на "ВиК"-а услугите за всяка следваща година в 5-годишните бизнес планове на "ВиК"-а дружествата, като отчете размера на инфлационния индекс за 2017 г. и изпълнените от операторите показатели за качество на услугите, написа в допълнение на решението си регулаторът.

Решенията за цените на "ВиК"-а услугите в 14-те области в България са приети от регулатора в рамките на 2017 г., когато са одобрявани 5-годишните бизнес планове на ВиК операторите и цените на заложените в тях "ВиК"-а услуги за всяка отделна година. Бизнес плановете бяха утвърдени през периода април-ноември тази година, с отделни процедури за всяко от 14-те "ВиК"-а дружества, като бяха проведени 14 открити заседания и 14 обществени обсъждания.

От регулатора обещават стриктно да следят изпълнението на бизнес плановете на "ВиК"-а дружествата и ще предприемат мерки при неизпълнението им. След третата година на 5-годишния регулаторен период, съгласно законовите изисквания, Комисията задължително ще провежда цялостен регулаторен преглед на изпълнението на поетите ангажименти от "ВиК"-а дружествата - постигнат размер на заявените инвестиции и показателите за качество на услугите, намаляване на загубите по мрежата и др. При доказано неизпълнение на заложените в бизнес плановете инвестиции и показатели, Комисията незабавно ще коригира цените на утвърдените "ВиК"-а услуги, като ги намалява, пише още в съобщението.