След пенсионирането си през 90-те години на XX век се занимава активно с краеведска дейност. В продължение на близо три десетилетия издирва и проучва архивни документи, факти, събития, спомени и разкази на по-стари хора, свързани с историята на неговото родно село. Автор е на краеведските книги: "Те загинаха за Родината” (2006), "Каленска летопис” (2008), "Каленските родове” (2010), "По следите на миналото” (2012), "АПК - Мездра 1969-1989 г.” (2013) и "Моето родословие” (2014). Редовен участник е в Майските краеведски четения, организирани от Краеведското дружество при градското Читалище "Просвета".

Отиде си един човек, който обичаше своето родно село, тачеше родовите си корени и беше отдаден всеотдайно на проучването на миналото на родния край. "Удовлетворен съм, че с написването на книги за историческото минало и хората, живели през вековете в с. Кален - селото, в което съм роден, израснал и възпитан, изпълних към него своя патриотичен и общочовешки дълг с голяма благодарност и уважение”, написа в края на живота си летописецът на село Кален.

Погребението на Петър Кръстев е днес от 11:00 часа в гробищния парк на гр. Мездра.

Екипът на MediaNews изказва искрени съболезнования на неговите близки и роднини. Поклон пред светлата му памет!