Стрелецът е задържан за срок до 24 часа. Пневматичната пушка "Patent pending", както и кутия с оловни чашки марка "Excite spike 5.5мм 22кал. са предадени с протокол за доброволно предаване.

Сезирана е РП – Плевен и работата продължава.