© Община Видин

Общата сума на проекта е 2 241 917.78 лева, представляваща безвъзмездна финансова помощ, от която: съфинансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие: 1 905 630.11 лв. и национално съфинансиране: 336 287.67 лв.

Целите и дейностите, които са изпълнявани по проекта са за осигуряване на съвременна социална инфраструктура чрез изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението на територията на Община Видин.

Кметът на Видин Д-р Ценков връчи на новите обитатели ключове за апартаментите, заедно с техните договори, както и малки подаръци, осигурени от Община Видин по проекта. След церемонията ръководството на Община Видин разгледа апартаментите заедно с живущите.

В новоизградените социални жилища са настанени 17 семейства или 42 лица. Новите домове са изцяло оборудвани с всичко необходимо, включително с добро отопление и охлаждане.