Състезанието е тридневно и започва утре. В него ще участват около 50 ученици от 8 до 12 клас от 17 професионални гимназии по селско стопанство от различни селища в областите Монтана, Видин, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Шумен.

Учениците ще се състезават в три модула - „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Механизация на селското стопанство“. В теоретичната част на първия модул те ще разпознават семена от 70 различни култури, а в практическата ще зарязват лози. Във втория модул ще бъдат разпознавани различни фуражи, използвани за храна на животни, а в практическата част ще има млеконадой на крави, като ще се следи и за хигиената в млекопроизводството. В модула „Механизация на селското стопанство“ ще се решава електронен тест за правилата за движение по пътищата, а в практическата част ще има управление на колесен трактор и извършване на селскостопански дейности с него.

Директорът Андрей Рангелов уточни за БТА, че Професионалната гимназия по селско стопанство в Георги Дамяново е домакин на състезанието „Млад фермер“ за втора поредна година и коментира, че това е голяма чест и признание за училището.