Повечето от двойките празнуват тази година златна сватба – 50 години брак. Три от тях празнуват диамантена сватба – 60 години съвместен живот. И едните и другите твърдят, че най-важното, за да са заедно е умението да прощаваш грешките на другия и да си вярват безрезервно един на друг.

По повод годишнината някои от двойките написаха писма до децата си, в които преповтарят брачната си клетва и дават съвети на по- младите за успешен дълъг брачен живот.

Празникът в Чипровци завърши с веселие с музиката от младините на възрастните двойки – валсове, танга, румби и стари градски песни.


Източник: ekspresso.bg