От 1 юли до 31 август в Дирекция "Социално подпомагане” - Мездра са постъпили 1488 заявления за отпускане на еднократна целева помощ за отопление от жители на двете общини. Одобрени са 1126 молби, а 274 са получили отказ. В процес на одобряване към момента са около 100 заявления, а срокът за кандидатстване продължава до 31 октомври.

Повечето от кандидати са жители на община Мездра - 863, от които са одобрени 639. Отказ са получили 179. От община Роман са постъпили 625 молби. Одобрени са 487, а отказ са получили 95.

От Дирекция "Социално подпомагане” Мездра напомнят, че крайният срок за отчитане на използваните ваучери е 5 декември 2017 г..

И тази година най-много са молбите за отпускане на пари за закупуване на твърдо гориво за отопление. Останалите възможни варианти за целевата помощ са за електроенергия и природен газ.

Целевата помощ за отопление се превежда за пет месеца - от 1 ноември тази година до 31 март догодина. Размерът на социалната помощ се изплаща еднократно след издаването на заповедта за одобрение. Превеждането на парите за ноември и декември трябва да стане не по-късно от края на месеца, следващ този, за който е издадена заповедта, упълномощаваща отпускането й.

Помощта се определя ежегодно от Министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергия за битови потребители. За отоплителния сезон 2017/2018 тя е 361 лв., колкото бе и миналата година.