Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция "Пътна инфраструктура" за лот 1 са на:

ДЗЗД „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ - СЖС ГРУП“, с участници: „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД, „СЖС България“ ЕООД и „СЖС Чешка република“ ср.о.;

ОБЕДИНЕНИЕ „МБ ЛОТ 1“, в което са: „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД - България, „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД - България и „АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ ООД - Австрия;

„ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД;

ДЗЗД „НАДЗОР СЕВЕРОЗАПАД“, с участници: „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД и „ГЕОЕКСПЕРТБЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

„МБ КОСУЛТ“ ДЗЗД, в което са: „КОНТПАС“ ЕООД, „СТРОЛ – 2000“ АД, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД и „АРИБАЛ“ ООД;

ДЗЗД „Мездра Консулт“, с участници: „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Рутекс“ ООД;

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

Отворените оферти за лот 2 са на:

ДЗЗД „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ - СЖС ГРУП“, с участници: „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД, „СЖС България“ ЕООД и „СЖС Чешка република“ ср.о.;

„МБ КОСУЛТ“ ДЗЗД, в което са: „КОНТПАС“ ЕООД, „СТРОЛ – 2000“ АД, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД и „АРИБАЛ“ ООД;

„ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД;

ДЗЗД „НАДЗОР СЕВЕРОЗАПАД“, с участници: „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД и „ГЕОЕКСПЕРТБЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

„МБ КОСУЛТ“ ДЗЗД, в коета са: „КОНТПАС“ ЕООД, „СТРОЛ – 2000“ АД, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД и „АРИБАЛ“ ООД;

ДЗЗД „Мездра Консулт“, с участници: „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Рутекс“ ООД;

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

През октомври 2018 АПИ стартира обществените поръчки за избор на изпълнители при изграждането на 33 км от път I-1 между Мездра и Ботевград. Това е една от най-сложните отсечки по направлението Видин - Ботевград предвид терена, през който преминава.

Пътят ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока, с габарит 20 м, т. е. двойно по-широко от настоящото, тъй като в момента има по една лента за движение в посока. Трасето ще следва съществуващия път, който ще бъде разширен до новия габарит, а настоящото трасе ще бъде основно ремонтирано и реконструирано, където е необходимо. По нов терен бъдещият скоростен път ще се развива в участъците, обхождащи селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена. На обхода на с. Люти дол ще бъдат построени два тунела, с дължини съответно 490 м и 340 м.

Ще бъдат изградени и ремонтирани редица съоръжения - над ж. п. линията Мездра - София, мостове над р. Искър, Малата река, Калница, Бебреш, Рударка, както и пътен възел при село Новачене. Пресичанията на републиканските и общинските пътища ще се осъществява чрез кръгови кръстовища „Мездра“, „Дърманци“, „Ребърково“, „Люти дол“, „Скравена“ и „Ботевград“. Предвидено е построяването на селскостопански надлези, площадки за отдих и т. н.

Предвид сложността на проекта индикативната му стойност е близо 302 млн. лв. без ДДС, а средствата са от републиканския бюджет. За първи път при изпълнението на тези обществени поръчки ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя след като бъде подписан Акт 16 за завършване на обекта и има издадено разрешение за ползване на новопостроения пътен участък. Целта е бъдещите изпълнители да работят максимално мобилизирано и да завършат обекта качествено и в кратък срок.

Срокът на изпълнение на поръчката е 1096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за строителство.

Направлението Видин - Ботевград /167 км/ е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.