Срещата бе открита от кмета Генади Събков, който изказа благодарност на студентите, за това за поредна година се включват в облагородяването на града ни.

Директорът на Общинското предприятие "Чистота" Владимир Стоянов също благодари на бъдещите висшисти и обясни, че тази година заплащането няма да бъде твърдо, а според вида и тежестта на положения труд. Той поясни, че на младежите са извадени служебно свидетелства за съдимост, а те трябва само да представят медицински свидетелства, лични карти и банкови сметки в понеделник, 15 юли, в ОбП "Чистота".

Стоянов допълни, че се очакват още няколко младежи в началото на другата седмица, което ще даде възможност да се сформира и трета група, която ще боядисват бордюрите и ще освежават пешеходните пътеки.

Прекият ръководител на студентската бригада Валентин Генов разясни подробно какво ще работят младите хора. Предвидените дейности са групирани в две направления:

  • Изработване на бетонови изделия на бетоновия възел - 3 момчета и 2 момичета;
  • Асфалтиране и изкърпване на асфалт - останалите момчета;

Всяка една от сформираните групи има отделен ръководител, който ще помага на младежите и девойките.

Валентин Генов обясни на младите хора, че всяко звено ще има отговорник, избран от тях, работна тетрадка, в която ще отбелязват извършените за деня дейности. Той предложи първата група за изработване на бетонови изделия да бъде сформирана от младежите от Моравица за по-голямо удобство при придвижването.

Втората група ще изкърпва с асфалтова смес улиците главно в селата от община Мездра.