Те ще бъдат включени в едни от най-необходимите и много важни общински дейности, свързани с поддържане на ред и чистота в общинските паркинги и парковите зони в града; благоустрояване и хигиенизиране в обекти общинска собственост.

Програмата се финансира със средства от държавния бюджет на стойност 48 176 лв.

Кметът Борис Николов призова новоназначените работници да изпълняват отговорно ежедневните си преки задължения по обектите, в които са разпределени и да спазват трудовата дисциплина.