11 акта за констатирани административни нарушения на обща стойност около 40 000 лв. е съставила през месец март Инспекцията по труда във Враца, съобщи на пресконференция директорът на инспекцията Румен Младенов. Връчени са и 8 наказателни постановления за сумата от 3 000 лв.

Благодарение на намесата на Инспекцията по труда през миналия месец врачанска фирма е изплатила на своите работници 11 400 лв., дължими за заплати. Хората получили парите си след като преди това на некоректния работодател е връчено задължително предписание за неизплащане на трудовите им възнаграждения.

Друга неизрядна фирма, която е забавила изплащането на заплатите на работниците си и не е изпълнила даденото й задължително предписание, е глобена с 5 000 лв.

През март Инспекцията по труда е извършила проверки в общо 119 предприятия във Врачанско във всички отрасли на икономиката. Установени са 538 нарушения. Повечето от тях - над 300, са свързани с трудовите правоотношения: липса на документи, заплащане на труда, работно време, почивки, отпуски и извънреден труд.

Две фирми от региона са заявили досега в Инспекцията по труда наемането на селскостопански работници с еднодневни трудови договори. Едната от тях отглежда лозови масиви в землището на мездренското село Типченица. Двете фирми са завили общо 120 еднодневни трудови договори.

Друга фирма, обработваща лозови масиви в землището на с. Лик, на която миналата година са съставени 5 акта за бране на грозде от работници без трудов договор, сега е заявила наемането на такива работници на срочни трудови договори.