На тържеството бе изнесен доклад за дейността на читалището през 90-годишната му история. Председателят на културната институция Гита Иванова поздрави всички бивши и настоящи читалищни дейци, жители и гости на Девене. Към тях отправи поздрав и кметът на селото Николай Мицов. Гост на юбилейното събитие бе народният представител Петя Аврамова. "Читалищата в България винаги са на почит, защото те са средище на високия български дух, чрез който страната ни е вървяла напред дори и в най-мрачните времена на нашата история. Тези културни центрове съчетават образование, творчество и самодейност. Вече 90 години Читалище „Съзнание” опазва културното наследство на поколения българи.”, каза Аврамова

Тя подари на библиотеката към читалището специални издания на „История славянобългарска” и “Рибния буквар”. "Тези книги са свързани с началото на българското Възраждане и жаждата за учение и просвета. Нека тези книги Ви напомнят, че вие сте хората, които поддържате жив пламъка на българския творчески гений и мъдростта на познанието. Продължавайте да съхранявате и популяризирате националните ни традиции за да ги предадете на идните поколения.”, акцентира Аврамова.

Празникът продължи с изпълнения на самодейци от читалище "Съзнание 1926", от читалищата в Бели извор и Мраморен, както и на ученици от училището в Девене. Гости на събитието бяха и общинският съветник от ГЕРБ Нели Стоянова и кметовете на Голямо Пещене и Бели извор Тодор Тодоров и Кирил Илиев.