Уточнени бяха участъците с повишена опасност от снегонавявания и заледявания: “Мара Врачанка“, пътят преди влизане в с. Алтимир и между селата Алтимир и Липница, "пистата" преди Бяла Слатина, както и местата за спиране на тежкотоварни автомобили: при бензиностанция "Ромпетрол“, при железния мост на Е-79, при "Орбита“, на "пистата" преди Бяла Слатина и при с. Войводово.

Фирмата за поддържане на републиканската пътна мрежа в област Враца разполага със 120 машини за почистване и достатъчни количества луга и инертен материал. Осигурени са денонощни дежурства от служители на ОПУ - Враца. Личният състав на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" също е в готовност, техниката е обслужена и заредена с възможност за своевременни действия.

Пътна полиция е осигурила денонощно дежурство от 22 служители на местата за временно спиране на движението. Военното формирование е описало и представи на щаба наличната техника. ЦСМП - Враца е осъществил подготовката на линейките, медицинската апаратура и медикаментите. В Бяла Слатина, Оряхово и Мездра са осигурени допълнителни линейки. Областният щаб актуализира данните за връзка между службите и Областна администрация - Враца и обобщи, че са предприети необходимите превантивни мерки за преодоляване на кризисна ситуация.

Участниците в заседанието призоваха гражданите да избягват пътуването през следващите три дни, освен ако то не е крайно наложително.

Телефонът за подаване на сигнал, в случай на необходимост, е 112, а за пряка връзка с Областния щаб за защита при бедствия 0884 115313 или 092 621172.