Проверени са 7 ловни дружинки и 112 притежатели на огнестрелно оръжие и на територията на РУ Берковица. Няма установени нарушения.

Извършен е контрол на режима за носене и употреба на ловни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, собственост на физически лица по време на ловен излет на територията, обслужвана от РУ Лом.
Проверени са 10 ловни дружини на територията, обслужвана от РУ Лом и 102 притежатели на ловни оръжия и участващи в ловен излет. Нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча не са констатирани. Установени са 2 нарушения на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Съставени са два акта.