Посредством мултимедийна презентация Даниела Стоянова, инспектор „Детска педагогическа стая”, запозна учениците с основните характеристики в работата на служителите на Министерството на вътрешните работи и представи Районно управление - Мездра, което е създадено през 1968 г.

От своя страна второкласниците споделиха в какво, според тях, се състои работата на полицейския служител.

Инспектор Стоянова разказа на децата какво отличава различните полицейски служители - униформени и цивилни, както и как могат да се свържат, ако им се наложи, с Районното управление и органите на реда.

Учениците научиха също как се става полицай и какви качества трябва да притежава човек, за да работи тази професия.

Полицейските служители представиха пред учениците и основните средства, с които си служат в своята работа.

Накрая второкласниците показаха чрез забавни игри какво са научили по време на открития урок за естеството на работа на полицаите и с какво основно се занимават различните видове полицейски служители.