© Цветелин Цветанов

От 2004 г. корабът "Радецки" е филиал на Националния исторически музей (НИМ), който осигурява ежегодната му издръжка. Приблизителната сума за извършване на планирания ремонт е 250 000 лв., която е допълнителен разход, непосилен за музея. По тази причина ръководството на НИМ се обърна към Министерството на културата за необходимите допълнителни разходи, но до този момент няма конкретен отговор от ведомството.

Музеят Параход "Радецки" е точно копие на легендарния австрийски параход, построен през 1851 г. в Будапеща. С годините се е превърнал в национална светиня, което дава повод да се организират различни дарителски кампании, с цел съхраняване и опазване на историческата памет.

© Цветелин Цветанов

В периода на кампанията Сдружение "Енергийно бъдеще за България" се ангажира да оповестява периодично резултатите, за да осигури максимална прозрачност и отчетност на събраните средства. Даренията за кампанията се събират в сметка на сдружението, както и на място в музея. След приключване на инициативата - 3 март 2019 г., събраните средства ще бъдат предоставени за ремонт и пускане на кораба в плавателен ход.

© Цветелин Цветанов