Милена Иванова е старши учител по български език и литература в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца от 2009 г. и към момента.
Притежава магистърска степен по специалност „Българска филология“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Владее френски и руски език.