Припомняме, че от Регионалната здравно-осигурителна каса във Враца съобщиха, че след изтичането на извънредната епидемична обстановка в страната от 1 април, се преустановява действието на сключените договори с лечебните заведения на територията на област Враца, предоставящи специализирани медицински услуги в кабинети от т.нар. „Ковид зони”.

На територията на област Враца лечебните заведения, които продължават да приемат и лекуват пациенти с вирусното заболяване са пет. Това са многопрофилните болници в Мездра, Бяла Слатина, Козлодуй и Враца, както и Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания (позната като белодробната болница) в областния център.

Управителят на болницата подчерта, че отделенията са закрити, но има стаи, в които изолацията върви и ако има пациент с такова заболяване, който има нужда от болнично лечение, ще бъде приет.

Относно разпространението на COVID-19 в община Мездра, д-р Съботинова подчерта, че то значително е намаляло като за миналата седмица в отделението са лекувани само трима пациенти.