Данъчните инспектори ще проверяват дали дружества не са извършили по този начин скрито разпределение на печалба. Съмненията им са, че като декларират голяма сума пари кеш, фирмите избягват плащането на корпоративни данъци и дивиденти.

"В най-масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата в полза на съдружници и свързани с тях лица за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството – например скъпи командировки до екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите и т.н.", посочва НАП в съобщението си до медиите.

От агенцията за приходи уточняват, че ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени неплатените данъци и осигурителни вноски за последните пет години.

Източник: dnevnik.bg