Доброволците от Червения кръст са от Враца. Валери Пламенова, Иван Иванов и Ралица Николова с радост и отговорност са приели да съдействат за набирателната кампания през всичките дни на панаира. Иван е втори студент курс в Пловдив специалност „Информационна автоматика и управляваща техника”. Валери е първи курс студентка в Благоевград, а Ралица учи във врачанска гимназия.

Жанет Стелянова също е ученичка в СОУ „Христо Ботев”, а Нина Цалова учи в математическата гимназия. Всички те са приели благородната цел на кампанията и смятат, че децата на България трябва да идват на белия свят в удобни, хигиенни и светли родилни зали и стаи. Не си задават въпроса защо сега не били такива. Според тях вероятно финансова криза има и в болницата. Приемат, че щом управата на града търси подкрепа от гражданите, значи има нужда от благотворителност.

Всички доброволци са не едно мнение, че повече от хората, които пускали пари в касичките са били по-възрастни. Само няколко младежи дарили дребни суми. Доброволците ги оправдават с тяхната възраст и с факта, че им е твърде рано да стават родители. И петимата обаче искат да благодарят на един господин, които дал банкнота от сто лева. Не казват кой е бил, кампанията е доброволна и всеки дарява колкото може. Те изказват благодарност и на една баба, която ги помолила да й държат бастуна докато изброила на монети три лева.

Каква е събраната от дарения сума ще съобщят от Община Враца, когато протоколите от всички касички са подпишат и сумират от комисията в БЧК. Колкото и да са събраните пари, дадени са от сърце, сигурна е Жанет Стоянова.