В жалбата си живеещите на посочените улици настояват за спешно укрепване на бреговете на реката, които разрушават частните имоти, намиращи се в непосредствена близост до нея.На трите улици има общо 31 жилищни сгради, в които живеят над 90 души.

Реката минава в непосредствена близост до част от къщите. В следствие на това, в 14 имота вече има срутени огради, поради рушенето на бреговете. Другият проблем, за който сигнализират гражданите, е, че всичките 31 жилищни сгради не са включени в градската канализационна мрежа, и използват септични ями, които са заустени директно в реката. Коритото на реката е обрасло с храсти, има заблатени места, много е замърсено и от битови и строителни отпадъци.

В жалбата се настоява още за включване на част от сградите в градската канализация, тъй като през лятото смрадта е непоносима.

Бившият началник на „ВиК” и почетен гражданин на Мездра и почетен ловец на Ловно-рибарското дружество, бай Любен Генов, който днес е и рожденик, обясни какви възможности има за изграждането на канализация покрай реката."Живеещите от другата страна на барата,трябва да получат разрешение от общината за изграждане на канализация. Там не може да влезе багер и хората трябва сами да си прокопаят изкопите, а от общината да им осигурят тръби и строителни материали."

Жалбоподателите са получили съответното становище на кмета Генади Събков. В него се казва в пожелателна форма, че е необходимо извършването на проектиране на продължението на канализацията по ул. „Сърнин дол”, и да се изгради нова такава от източната страна на ул. „Тераса”. От страна на общината се предвижда да бъде внесено предложение до ВиК-Враца за включване на двата обекта в инвестиционната си програма.

Поет е и ангажимент водното корито до се почисти и поддържа от Общинско предприятие „Чистота”, тъй като то е публична държавна собственост.

Междувременно съпругата на бай Любен, Виолета, разказа и за станалия снощи пожар срещу дома им. Пламнали са сухите треви в необработваемата площ непосредствено срещу жилищните сгради. Екип на пожарната е пристигнал веднага след подаването на сигнали и за кратко време потушили пламъците.