Новата компостираща инсталация ще се изгради в непосредствена близост до сепариращата. Тя ще е на площ от около 4.5 дка.

Проектът за „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 година” е на стойност 5 845 347,29 лева.

Договорът за изграждането беше подписан на 5.11.2018г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер от 4 400 662,69 лева, а съфинансирането от бенефициента Община Враца и партньора Община Мездра - 1 444 684,60 лева.