2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 16 юли 2019 г. (вкл.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това, по което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране, ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - в срок до 22 юли 2018 г. (вкл.0.

3. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици, съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 24 юли до 25 юли 2019 г. (вкл.). За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

4. В трети етап на класирането участват учениците по т. 3, както и тези, които не са кандидатствали до момента.

5. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране, следва записване на класираните ученици в срок - 31 юли 2019 г. (вкл.0.

6. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 1 август 2019 г.

7. Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 10 септември 2019 г. (вкл.), по определен от директорите ред.

Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.